Улаанбаатар ирээдүйд байгаль экологид ээлтэй хот болно – Ulaanbaatar - future ecological city – Bob Bishop – 10th June 2015

Presented at:
Financing Resilience in UB City – Event